Strona startowa Bioróżnorodności

Wszystkie informacje zawarte na stronie "Bioróżnorodność" objęte są prawami autorskimi, a więc korzystanie z nich uwarunkowane jest podaniem źródła z zaznaczeniem daty dostępu.

Witamy na stronie poświęconej Bioróżnorodności Zwierząt!

W poszczególnych zakładkach znajduje się wiele interesujących informacji o poszczególnych gatunkach zwierząt objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Dostępne są również przepisy prawne, dokumenty dotyczące realizacji programu oraz formularze do pobrania.

Informacja dla hodowców bydła polskiego czerwonego i białogrzbietego użytkowanego w kierunku mięsnym

Bydło polskie czerwone i białogrzbiete należy do typu użytkowego mięsno-mlecznego. Charakteryzuje się bardzo dobrą jakością mleka oraz mięsa. Przez dziesięciolecia tradycyjnie użytkowane było głównie do produkcji mleka. Instytut Zootechniki PIB na wniosek hodowców, w 2017 roku dopuścił dla rasy polskiej czerwonej możliwość prowadzenia oceny w zakresie cech produkcji mięsa, a w 2019 roku dla rasy białogrzbietej, pod warunkiem utrzymania głównego kierunku użytkowania - mlecznego - jako dominującego. Mleko od ras zachowawczych jest cennym surowcem do wyrobu wielu regionalnych serów, co powiązane jest z dziedzictwem kulturowym polskiej wsi.

Instytut Zootechniki PIB jako podmiot odpowiedzialny za koordynację działań związanych z ochroną zasobów genetycznych, w oparciu o wniosek Grupy Roboczej ds. ochrony zasobów genetycznych bydła z dnia 24 czerwca 2021 roku, od lipca 2021 roku wprowadza limity krów kwalifikowanych do programu ochrony dla ras o typie użytkowym mięsno-mlecznym  w zakresie cech produkcji mięsa:

  • w rasie polskiej czerwonej na poziomie 35%,
  • w rasie białogrzbietej na poziomie 30%,

wszystkich sztuk zakwalifikowanych do programu ochrony danej rasy w poprzednim roku.

W związku z powyższym przewiduje się, iż w 2022 roku nowe stada rasy polskiej czerwonej użytkowane w kierunku mięsnym nie będą przyjmowane do programu ochrony.

GATUNKI