Strona startowa Bioróżnorodności

Wszystkie informacje zawarte na stronie "Bioróżnorodność" objęte są prawami autorskimi, a więc korzystanie z nich uwarunkowane jest podaniem źródła z zaznaczeniem daty dostępu.

Witamy na stronie poświęconej Bioróżnorodności Zwierząt!

W poszczególnych zakładkach znajduje się wiele interesujących informacji o poszczególnych gatunkach zwierząt objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Dostępne są również przepisy prawne, dokumenty dotyczące realizacji programu oraz formularze do pobrania.

GATUNKI